Linux Dosya Sistemi

Linux Dosya Sistemi Konu Başlıkları • Dosya Sistem Hiyerarşisi” (FSSTND)a) /binb) /bootc) /dev d) /usre) /varf) /etc g)…